Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на всички лечебни заведения

Във връзка с регистрираните през 2022 година случаи на дифтерия сред мигранти, настанени в приемателни центрове, са предприети действия за засилване на надзора на заболяването.

От Експертния съвет по инфекциозни болести са изготвени указания и насоки към лечебната мрежа (общопрактикуващи лекари, дерматолози, УНГ специалисти, пулмолози и др.) за клиничното протичане на дифтерията, заболявания в диференциално-диагностичен план и поведение при съмнителен случай.

Указания относно клинично протичане и лечение при дифтерия. Поведение при съмнение за дифтерия. 

Указания относно микробиологичната диагностика на дифтерия. 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.