Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

РЗИ - Стара Загора обявява търг с тайно наддаване

Регионална здравна инспекция - Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост:
Лек автомобил ЛАДА ГРАНТА

Обява

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.