Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

7 април - Ден на здравето

7 април – Световен ден на здравето и
                  професионален празник на медицинските специалисти!

7 April 2023 page 0001

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.