Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Образователни игри на тема здравословно хранене „Ванилия в страната на храната“

ЗДНа 26.04.2023 година (сряда) от 17:30 часа Регионална здравна инспекция - Стара Загора ще участва в провеждането на образователни игриВанилия в страната на храната“.

IMG bb070b951fd01c0b21bca42325fc3cb0 VСъбитието се организира по инициатива на Основно училище „Георги Райчев“ гр.Стара Загора с традиционното партньорство на експерти по профилактика на болестите и промоция на здравето от РЗИ – Стара Загора.

Участници са 5- и 6- годишни деца от група за целодневно обучение към ОУ „Георги Райчев“. Подкрепяни от феята на храната Ванилия и нейният верен приятел Здравко децата ще бъдат поставени в различни игрови ситуации. Ще могат да приложат своите познания, а и да научат много нови неща като: проследят пътя на храната; пазаруват по зададен списък; наредят интерактивно здравословно меню; подредят масата за вечеря на своето семейство; преценят и реагират на правилно или грешно твърдение. На финала родителите ще имат възможността да демонстрират своите знания за здравословното хранене като се включат в игра-куиз.

„Ванилия в страната на храната“ е събитие, посветено на темата здравословно хранене, насочено към най-малките участници в образователния процес, с игрови, познавателен и образователен характер.

Целта на организаторите е формиране на здравословен модел на поведение и хранене при децата, рационално осмисляне на свободното време, както и привличане на родителите като партньори в цялостния възпитателен процес.

Събитието е част от инициативите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.