Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Инициативи и събития през летните месеци, организирани от РЗИ – Стара Загора

За поредна година РЗИ - Стара Загора насочва внимание към лятна работа с деца по фактори на риска за здравето от Националната програма за профилактика на хронични незаразни болести 2021 – 2025 година.

На 28 юни и 10 юли 2023 г. от 10. 00 ч. в партньорство с МКБППМН ще се проведат демонстрации с пущеща кукла Сю и алкоочила, както и много спортни занимания, които да покажат здравословния начин на живот.
По традиция РЗИ - Стара Загора и Библиотека Родина – Детски отдел ще си партнират в здравно – образователните дейности. По предварителен график всеки желаещ би могъл да се присъедини към здравно образователните инициативи.

15.06.2023г. 10.30ч. 

„Здравето - най-голямото богатство на човешкото тяло"

Гл. експерт Галина Димитрова

22.06.2023г. 10.30ч.

„Здравословното хранене – ключът към доброто здраве“

Гл. експерт Искра Динева

29.06.2023г. 10.30ч.

„Безопасна ваканция“

Гл. експерт Галина Димитрова

06.07.2023г. 10.30ч.

‚Бързи, смели, сръчни – спорт и здраве“

Гл. експерт Искра Динева

13.07.2023г. 10.30ч.

„Тютюнопушенето за нас ли е?“

Гл. експерт Галина Димитрова

20.07.2023г. 10.30ч.

„Хигиената- приятелка на здравето“

Гл. експерт Искра Динева

03.08.2023г. 10.30ч.

„Храни се разумно – живей здравословно“

Гл. експерт Искра Динева

10.08.2023г. 10.30ч.

„Алкохолът не е детска игра“

Гл. експерт Галина Димитрова

17.08.2023г. 10.30ч.

„Избери приятелството“

Гл. експерт Галина Димитрова

24.08.2023г. 10.30ч.

„Нека храната ни бъде лекарство, а лекарството храна!“

Гл. експерт Искра Динева

31.08.2023г. 10.30ч.

„Здраве на открито - играем и се забавляваме“

Гл. експерт Искра Динева

На 04 юли 2023 г. от 10.30 ч. в Народно читалище „Пробуда - 1869“ град Мъглиж ще се проведат инициативи по фактори на риска за здравето. Приоритет ще бъдат спортните дейности като алтернативно поведение.На 04 юли 2023 г. от 10. 30 ч. в Народно читалище „Пробуда - 1869“ град Мъглиж ще се проведат инициативи по фактори на риска за здравето. Приоритет ще бъдат спортните дейности като алтернативно поведение.

На 07 юли 2023 г. от 10. 30 ч. РЗИ – Стара Загора ще си партнира с Общинска библиотека „Алдин Алдинов“ град Раднево в организирането на инициативи, свързани със здравословния начин на живот. За децата от лятната занималня към библиотеката ще бъдат предложени спортни игри и състезания, които да укрепят здравия дух в здравото тяло.

На 18 юли и 08 август 2023 г. от 10. 30 ч. в Народно читалище „Пробуда - 1920“ с. Копринка по традиция ще се акцентира върху здравето като най-голямото богатство.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.