Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

РЗИ - Стара Загора продължава да контролира провеждането на извършваните дезинсекционни и дезакаризационни дейности на територията на област Стара Загора

На 11.07.2023г. в град Стара Загора, се извърши поредната имагоцидна (на летящи форми) обработка срещу комари на административни райони „Зора“, „Кольо Ганчев“, „Лозенец“, „Център“, „Железник“, „Запад“ и „Изток“ с обща площ – 561 455 кв. м.

При проверките на инспектори от отдел „Противоепидемичен контрол“ на РЗИ - Стара Загора, извършени в късните часове на деня, не са констатирани нарушения. Прилаганите препарати са разрешени за употреба; работните разтвори се приготвят при стриктно спазване на указанията на производителя; персоналът, извършващ ДДД дейностите притежава необходимата квалификация; налична е информация за гражданите относно мерките за безопасност.
Същия ден служители на РЗИ Стара Загора извършиха текущ мониторинг за ефективността на обработките срещу кърлежи и комари в общините: Казанлък, Мъглиж, Николаево и Гурково.Ефективността на обработката срещу кърлежи бе контролирана посредством изследване на общински тревни площи по метода на „белия флаг“. При извършения контрол не се установи наличие на акари.
За съответните общини бяха взети и изследвани, за контрол 90 проби от водни биотопи, разположени на територията им, за наличие на ларвни форми на комари. Единични бройки от род Culex и род Aedes бяха констатирани във водоеми край с. Зимница и с. Ягода. Ниската населеност и малкият брой на засегнати водни басейни са показател за добрата ефективност на извършените до момента обработки.
На 12.07.2023г. предстои извършване на имагоцидна обработка срещу комари на територията на Старозагорски минерални бани.

Благоприятните климатични особености през летните месеци, а именно високите температури и увеличена влажност, създават особено добри условия за увеличаване популациите на насекомите, с което силно нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции.

Съвети за предпазване от ухапване от кърлежи
Избягване посещението на райони с гъста растителност и висока влажност, поради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват лишени от буйна растителност места.
● Да се носи подходящо затворено облекло - добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на кърлежи.
● Използване на репеленти за кожата и прапарати на база перметрин за импрегниране на дрехите.
● Ежедневен / след разходка в природата оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото. Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежовопреносимите заболявания.
Особено внимание трябва да се обръща на „предпочитаните" от кърлежите места - окосмената част на главата (особено при деца), по корема, под мишниците, в слабините, в
в задколянната гънка, под мамилите.
Наложителен е и оглед на домашните любимци.
● Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на тревата и ограничаване достъпа на животни в тревните площи на населените места.

Съвети при ухапване от кърлеж
● Правилно отстраняване на забития кърлеж. Кърлежът трябва да се отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане с пинсети. Леко впилият се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица. Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без да се върти и извива. Практиката да се върти обратно на часовниковата стрелка, е абсолютно погрешна. Така кърлежът може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургическо отстраняване.
• Неправилно е и мазането на мястото на впития кърлеж с алкохол или олио. Това води до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на евентуална зараза.
• Насочване за хирургично сваляне при дълбоко впит кърлеж или когато при изваждане на кърлежа в кожата са останали части от него. Понякога при изтеглянето кърлежът се скъсва и в кожата остава устния му апарат. Това увеличава шанса за предаване на инфекцията, затова останалата от кърлежа част трябва да се отстрани хирургически.

Съвети за предпазване от ухапване от комари
• Комарите са кръвосмучещи насекоми и са най-активни рано сутрин или вечер при оптимални температури около 25-27°С.
• Замрежване на помещенията.
• Използване на репеленти за индивидуална защита.
• Електроуреди работещи на различен принцип за отблъскване на насекомите.

Съвети при ухапване от комари
• Препоръчва се локална обработка с противоалергичен препарат, а при тежки алергични реакции е необходимо да се потърси медицинска помощ.

РЗИ – Стара Загора продължава да контролира провеждането на дезинсекционните, дезакаризационни и дератизационни дейности на територията на област Стара Загора, като призовава гражданите да спазват необходимите правила за предпазване от ухапване, от акари и комари, тъй като обработките с биоциди ограничават размножаването им, но не ги унищожават напълно.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.