Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Готовност на плувните басейни на територията на област Стара Загора за сезон лято 2023

Във връзка със сезон лято 2023 г. инспектори от РЗИ – Стара Загора извършиха съвместно с представители на общинските администрации, проверки на готовността за ползване и обезопасяване на водните обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности на територията на Област Стара Загора.

Контролът е насочен към установяване съответствието на обектите с изискванията на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

Към настоящия момент на територията на област Стара Загора функционират 9 открити плувни басейна, които отговарят на изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните съоръжения и екипировка и на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
Извършени са проверки на откритите и закрити плувни басейни на територията на община Стара Загора, община Мъглиж и община Казанлък.

На територията на Община Мъглиж функционират два открити басейна:
• Открит плувен басейн към хотел „Терма“, с. Ягода
• Открит и покрит плувен басейн към хотел „Минерал“, с. Ягода.

На територията на община Казанлък са функционират четири открити басейна и два покрити:
• Открит плувен басейн „Аквапарк“ гр. Казанлък, Казанлъшки минерални бани
• Открит плувен басейн към Медикъл и СПА хотел „Кингс Валей“ гр. Казанлък, Казанлъшки минерални бани
• Открит плувен басейн „Зорница“ гр. Казанлък, парк „Тюлбето“
• Открит плувен басейн „Артемида“ язовир Копринка
• Покрит плувен басейн към Медикъл и СПА хотел „Кингс Валей“ гр. Казанлък, Казанлъшки минерални бани
• Покрит плувен басейн в СУ „Екзарх Антим I “ гр. Казанлък

На територията на община Стара Загора функционират три открити басейна и три покрити:
• Открит плувен басейн „Гроди“- Старозагорски минерални бани.
• Открит плувен басейн към хотел “Марица Изток“- Старозагорски минерални бани.
• Открит плувен басейн „Фуего“- землище Богомилово.
• Покрит плувен басейн към хотел „Мериан Палас“-гр. Стара Загора,
• Покрит плувен басейн към хотел“Армира“- Старозагорски минерални бани.
• Покрит плувен басейн към хотел „Извор“ –Старозагорски минерални бани.

Проверените плувни басейни на територията на област Стара Загора отговарят на изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните съоръжения и екипировка и на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
Регионална здравна инспекция - Стара Загора продължава да упражнява системен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания във всички водни съоръжения на територията на областта, като регулярно се вземат проби за химичен и микробиологичен анализ, с които се отчита качеството на водата.

Резултатите от проведения лабораторен контрол показват, че водата в басейните са обеззаразява ефективно и е с качества, осигуряващи епидемиологичната ѝ безопасност.
РЗИ – Стара Загора напомня, че собственикът на водното съоръжение е задължен да следи и записва ежедневно данните за остатъчен хлор и pH на водата в басейна. Ако показателите надвишават определената норма, следват предписанията на инспекторите от здравната инспекция. Към този момент няма констатирани нарушения.

С цел опазване здравето на ползвателите на плувните басейни, Регионална здравна инспекция съветва посетителите на водните обекти (басейни) да спазват правилата за лична хигиена, съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.