Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Прессъобщение!

Считано от 28.08.2023г. съгласно Заповед на министъра на здравеопазването и на основание чл.8, ал.2 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции, правомощията на директор на РЗИ – Стара Загора ще се осъществяват от заместник–директора д-р Недялка Кабаджова.

Д-р Недялка Кабаджова работи в системата на РЗИ от 2021г.
Завършила е медицина в Тракийски университет – Стара Загора.
Има придобита специалност „Спешна медицина“ от 2018г. и професионална квалификация“ Здравен мениджмънт“.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.