Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

„Седмица на отворените врати“ за туберкулоза през месец септември в област Стара Загора

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване разпространението на инфекцията.

Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза.
Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата РЗИ Стара Загора организира следните дейности :

• В СБАЛПФЗ /Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания/ гр. Стара Загора всеки ден от 07.30 до 13.30 часа ще бъде провеждана диагностика за туберкулоза с проба Манту, попълване на анкетни карти за скрининг на риска, за туберкулоза и при необходимост извършване на допълнителни изследвания.
• РЗИ Стара Загора съвместно със СБАЛПФЗ гр. Стара Загора ще организира попълване на анкети за скрининг на риска за туберкулоза и проверка за туберкулинова чувствителност на желаещи, или имащи рискови фактори за заразяване с туберкулоза на лица в места за лишаване от свобода на територията на града и желаещите от персонала.
• РЗИ – Стара Загора ще организира в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ гр. Раднево проверка за туберкулинова чувствителност на желаещи пациенти и персонал, имащи рискови фактори за заразяване с туберкулоза.
• В КАБКИС 10 към РЗИ Стара Загора за периода 25.09.2023 г. – 29.09.2023г. ще се предоставят анкети за скрининг на риска за туберкулоза на всички клиенти на кабинета, като при необходимост ще се насочват за консултация към лекар и извършване на допълнителни изследвания при нужда.
На 29.09.2023г. всеки, който желае ще има възможност да провери туберкулиновата чувствителност, чрез провеждане на проба Манту от 14.00 до 16.00 часа в стая № 117 етаж 1 в сградата на РЗИ Стара Загора на ул. „Стефан Караджа“ №10

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ!

СВОЕВРЕМЕННАТА ДИАГНОСТИКА ВОДИ ДО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УСЛОЖНЕНИЯТА!

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.