Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

„СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“

Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания. Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 - информация за област Стара Загора.
В началото на месец април беше сключен първия договор за регистриране на ЛЗ към Националния скринингов регистър по проекта „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ .  Медицински център-I гр. Раднево е първото в страната лечебно заведение успешно приключило първия етап от проекта преди стартирането на дейността по скрининговите прегледи.


Към момента четири лечебни заведения от Старозагорска област:
 1. МЦ I/Медицински център/ – град Раднево
 2. КОЦ /Комплексен онкологичен център/ - град Стара Загора
 3. МЦ/Медицински център/ „д-р Николай Тошев“- град Чирпан
 4. МЦ /Медицински център/ „Павел баня“ – град Казанлък
са в готовност за извършването на прегледи на целевите групи по проекта. Предстои активирането на още два медицински центъра в областта. Регионалния координатор на NK Onko 1проекта д-р Саша Чакърова благодари на всички ръководители на медицинските центрове за изключително прецизната и своевременна работа по изготвяне на документацията. Центровете ще извършват  скринингови прегледи по проекта както следва:
 1. Скрининг на рака на маточната шийка: целева група - жени на възраст от 25 до 60 години;
 2. Скрининг на рака на млечната жлеза: целева група - от 50 до 69 год. възраст.
 3. Скрининг на рака на дебелото и правото черво: целева група - жени и мъже, навършили 50 годишна възраст
Скрининговите изследвания ще се проведат посредством:
 - цитонамазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка;
 - мамографски преглед за рак на млечната жлеза при жени на всеки 2 години;
 - анализ за скрита кръв във фекалиите за рак на дебелото черво и ректума;
NK Onko 2Медицински център град Чирпан ще извършва скрининг и по трите направления, а останалите само по първите две, а именно: скрининг на рака на маточната шийка и рака на млечната жлеза.
Медицинските центрове разполагат с необходимите специалисти и апаратура съгласно медицинските стандарти(подзаконова нормативна уредба), публикувани на интернет страницата на МЗ.
Електронният адрес на Националният скринингов регистър е: http://nsr.mh.government.bg/.
На страницата на проект „СПРИ и се прегледай” можете да намерите ръководство за работа със системата, както и координати за връзка с регионалните координатори на проекта.
По проекта стартира следващия етап: отпечатване и изпращане по пощата на покани до целевите групи, които ще бъдат известявани за явяване на скринингов преглед. За област Стара Загора са получени 2450 покани за скрининг на КРР (колоректален рак), 1200 за РМЖ (рак на млечната жлеза) и 6000 за РМШ(рак на маточната шийка). Прегледите ще се заплащат от бюджета на проекта по цени по НРД. Успех на всички екипи!

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.