Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Ваксинопрофилактика при пътуващи извън България

Пътуващите, особено в развиващите се страни на Америка, Африка и Азия, са изложени на сериозен риск от редица заболявания.
Най-добре е имунизациите да започнат 4-6 седмици преди заминаването, тъй като е небходимо време за развитие на имунитет и много ваксини изискват няколко дози.

Препоръчителни ваксини при пътуващи:
- срещу хепатит А и В
- срещу коремен тиф
- срещу бяс
- срещу менингококови инфекции
- срещу японски енцефалит
- срещу кърлежов енцефалид
Задължителни ваксини (изисква се сертификат):
- срещу жълта треска
- срещу менингококови инфекции- в Саудитска Арабия

Америка
Северна Америка
Рисковете от заразни болести в никакъв случай не са по - големи от тези в собствената ни страна. Естествено, съществуват рискове от някои по - рядко срещани инфекциозни болести, чийто резервоар са гризачи, диви животни или се предават от ухапване от комари и кърлежи. Хантавирусни инфекции се съобщават предимно в западните щати на САЩ и в югозападните провинции на Канада. Лаймската болест е ендемична за североизточните, централно атлантическите, горните средно западни щати. През последните години се съобщават данни за завишаване заболяемостта от салмонелози в някои региони.
Централна Америка
Типични за региона са заразните болести, предавани чрез замърсени храна и вода:
дизентерия, коремен тиф, хепатит А, холера, бруцелоза. Съществува риск от заразяване с бяс
при ухапване или одраскване от бясно диво или домашно животно.
Карибски басейн
Срещат се някои комарни трески, съобщени са случаи на туларемия в Хаити. Чревните
инфекции са представени от хепатит А и дизентерия.
Южна Америка
Характерни за региона са комарните вирусни инфекции -жълта треска, вирусни енцефалити, денга, чума, стомашно - чревни инфекции, хепатит А и хепатит В, холера, бяс, менингококови менингити (Бразилия). В провинциите най - често са разпространени следните инфекциозни заболявания: салмонелози, холера, хепатит А, както и болестите, предавани при ухапване от насекоми, или с участието на гризачи (ухапване, замърсяване на храна и др.)

Африка
Северна Африка
Ендемични за района са чревните инфекции, възникващи след консумация на замърсена (заразена) храна или вода: дизентерия и други диарийни заболявания, хепатит А, коремен тиф, спорадична случайна холера. Възможни са заболявания от някои "екзотични" трески, предаване чрез ужилване от комари, както и заразяване с бяс при наранявания от бесни животни.
Централна Африка
Характерни за региона са вирусните заболявания, вкл. някои тежки хеморагични трески, предавани чрез кърлежи, комари, мухи и др. Сред неваксинираните периодично се наблюдават епидемии от жълта треска. Широко разпространени са диарийните заболявания, вкл. дизентерия, както и други заразни заболявания, предавани чрез замърсена храна и вода -хепатити А и Е, коремен тиф, холера. Възможни са заразявания и заболявания от Ебола и Марбурска хеморагична треска. Епидемии от менингококови менингити могат да се наблюдават в тропическите области, особено в саваната през сухия сезон. Съществува риск от заразяване с бяс при контакт с бесни диви или домашни животни. Хепатит Вее типично ендемично разпространение в Централна Африка.
Южна Африка
Възможни са заболявания от хеморагични и други трески, предизвикани от комарни и кърлежови ухапвания. Широко разпространени са вирусните хепатити А и В, коремен тиф и други заболявания, предизвикани от замърсена храна и вода.

Азия
Източна Азия
В тези области съществува риск от заразяване с хеморагична треска с бъбречен синдром -Корейска хеморагична треска, треска Денга, Японски енцефалит. Заразяването е възможно благодарение участието на насекоми - комари, кърлежи, и др., както и на гризачи. Широко разпространени са диарийните заболявания, хепатит А, холера, бруцелоза. Областта е високоендемична по отношение на хепатит В и бяс (за някои страни). Югоизточна Азия Съществуват райони с поддържане на инфекции от чума. Японският енцефалит, денга и денга-хеморагичната треска се предизвикват от ужилване от комари. В тази част на света са разпространени полиомиелит, бяс и др.
Централна Южна Азия
Съществува риск от заразяване от различни кърлежови трески, денга, Японски енцефалит, Кримска хеморагична треска и др. За района са характерни мащабни епидемии от хепатит Е и А; коремен тиф, дизентерия и други диарийни заболявания. Хепатит Вее високо разпространение. Срещат се менингококови менингити и полиомиелит.
Югозападна Азия
За този регион са характерни: коремен тиф и хепатит А, хепатит В и менингококова инфекция.

Океаниа и Полинезия
Океания
Пътуващите към Австралия и Нова Зеландия по принцип не са изложени на по - голям риск при пътуването си, отколкото в собствените си страни. В някои от неиндустриализпраните зони на Австралия е възможно да възникне риск от заразяване и заболяване от вирусни енцефалити, комарни епидемични полиартрити.
Меланезия и Микронезия - Полинезия
В повечето острови съществува риск от заболявания, предавани чрез ухапване от комари. Малария, треска Денга, вкл. хеморагичната й форма, се среща епидемично в по - голямата част от островите. Чревни инфекции като диарийни заболявания, коремен тиф, както и хепатит А, предавани посредством участието на замърсени хранителни продукти или вода се срещат често. Хепатит Вее ендемично разпространение.
Национален център по заразни и паразитни болести

За повече информация:

Национален имунизационен и консултативен център
начало » Елидемиология м надзор на заразните болести

НАЦИОНАЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН И КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР (НИКЦ) тел.:

02-944-69-99/ вътр, 221
Работно време: понеделник-петък; 9,00 - 12,00ч 12,30-15,304
 • Имунизационен календар на РБ
 • Имунизации при пътуване в
чужбина (виж на:
Имунизация срещу жълта треска

НИКЦ предлага:

 • имунизации и консултации по въпросите на ваксинопрофилактиката на заразните болести
 • издаване на имунизационни сертификати на заминаващи в чужбина Консултациите се извършват на място в НИКЦ.

ВАЖНО!
Преди заминаване пътуващите трябва да потърсят съвет за рисковете от заболяване в държавите, които планират да посетят и необходимите мерки за предотвратяване на евентуално заразяване. Пътуващите трябва да се консултират с лекар поне 4 седмици преди отпътуване, за да разполагат с достатъчно време за прилагане на оптимална имунизационна схема при нужда.
При пътуване към държава, която задължително изисква ваксинация срещу жълта треска, трябва да се имунизирате поне 10 дни преди пътуването!
При посещение на НИКЦ, носете със себе си международния си паспорт.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.