Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Утвърдени бройки за специализация

Със Заповед № РД-21-6/17.12.2013г. на Министъра на здравеопазването са утвърдени вида и броя на местата за специализация през 2014 г. Подробна информация можете да изтеглите тук

Висшите училища и Военномедицинската академия следва да обявят в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.