Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СБАЛО - София - курсове

В РЗИ Стара Загора е получена Програма на тематичните курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висши медицински и немедицински кадри и специалисти по здравни грижи на “Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД София.

Подробна информация за курсовете и условията за записване в тях можете на получите в РЗИ Стара Загора, д-р Георгиева. Заявките се приемат в “СБАЛО” ЕАД в срок до 15.02.2014г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.