Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.12.2013г. – 02.01.2014г.

В навечерието и по време на празничните дни за Рождество Христово и настъпващата 2014 година екипи от инспектори от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Областна дирекция на МВР - Стара Загора извършиха проверки в обекти за обществено хранене и развлечения на територията на Старозагорска област.

Целта на проверяващите бе да се установи спазват ли се нормативните документи, регламентиращи забраната за тютюнопушене.
В проверките участваха 8 екипа с по двама инспектори от РЗИ и служители на ОД на МВР.
За времето от 20 декември 2013 година до 2 януари 2014 година те извършиха  58 дневни и нощни проверки в заведения от посочения тип в градовете Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан. Проверките бяха насочени предимно към заведения, за които се получаваха сигнали за нарушаване забраната за тютюнопушене. Проверяващите установиха нарушения, за които на три физически лица са съставени актове, а на две заведения са издадени предписания.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.