Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В РЗИ Стара Загора се получиха Антивирусни препарати от Министерство на здравеопазването.

Същите, от 20.01.2014г. можете да получавате от РЗИ Стара Загора,  всеки работен ден,  от 8.30 до 9.30 часа и  от 15.30 до 17 часа, стая № 102 и са предназначени за безвъзмездното им   предоставяне на болни от ГРИП и ОРЗ, от Вашите практики.
За отчитане на изразходваните количества антивирусни препарати през месеца, трябва да представяте в РЗИ, списък на пациентите, на които са предоставени, до 05. число на следващия месец.  

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.