Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Диагностика и мерки при трихинелоза

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че ежегодно се регистрират както спорадични случаи, така и епидемични взривове от трихинелоза при хората.

През периода 2008 – 2012г. са  възникнали  общо 22 епидемични взрива с 342 заболели с доказана трихинелоза, консумирали инфектирани месни продукти. По данни на НЦОЗА до края на март 2013г. са регистрирани 60 спорадични случая и 2 трихинелозни взрива.
Поради факта, че голямата част от заболяванията са регистрирани през зимните месеци /декември-март/ е необходимо своевременно уточняване на диагнозата на базата на:
Клинични данни – заболяването започва след инкубационен период от 5 до 45 дни с остри стомашно – чревни прояви, повишена температура (39-40о С), която не се повлиява от лечение с антибиотици и антипиретици, отоци по лицето и мускулни болки. Често клиничната картина наподобява други заболявания (грип, ентероколит, миозит, ревматизъм, алергия и други), което може да затрудни своевременната диагноза.
Снемане на  епидемиологична анамнеза – събирането на епидемиологични данни дава възможност да се изясни дали е консумирано месо и месни продукти, от домашно или диво прасе,  които не са изследвани от ветеринарните органи, както и за консумация на недобре термично обработени месни продукти, закупени от търговската мрежа или заведения за обществено хранене.
Параклинични данни – левкоцитоза с изразена еозинофилия (до 80-90%),  повишени стойности на мускулните ензими –  креатининкиназа до 10 пъти над нормата.
Серологични изследвания - на всички съмнителни за трихинелоза е необходимо да се направят серологични изследвания на 15–20-я ден от появата на клиничните симптоми в отдел „Медицински изследвания” при РЗИ – Стара Загора.
• Лечението на тежките и среднотежки случаи на трихинелоза да се извършва в детските и вътрешни отделения на МБАЛ.
При регистриране на вероятен или потвърден случай на трихинелоза, медицинският специалист, открил заболяването  трябва да съобщи в РЗИ, не по- късно от 24 часа на тел: 042 / 60-24-68 и изпрати “Бързо известие” до Дирекция “Надзор на заразните болести” при РЗИ – Стара Загора.
• Преболедувалите лица се диспансеризират на основание на Наредба № 39/16.112004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ и приложение № 8 към НРД „ Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ.
• Противоепидемичните мерки по отношение на трихинелозата се провеждат съгласно действащите нормативни документи на МЗ : Наредба № 5/ 2006 год. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози; Наредба № 21/ 2005 год. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести; Наредба № 9/ 2006 год. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им; Наредба № 9/ 2011г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологично проучване.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.