Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Ела и се изследвай анонимно и безплатно!

ПРОГРАМА
по повод  деня на влюбените на  кабинета  за  анонимно и 
безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС 10/

На 14.02.2014г.
 - През целия ден, без прекъсване, КАБКИС 10 ще консултира и изследва всички желаещи

 - от 11.00 - 14.00ч. - Консултиране и изследване за ХИВ с бързи тестове  ще се проведе в кабинета по семейно планиране в Медицински факултет на  Тракийския Университет

 - от 15.00 - 17.00ч. - Консултиране и изследване за ХИВ с бързи тестове в парк „Пети октомври” Стара Загора с Мобилния консултативен кабинет в близост до конструкцията „СЪРЦЕ”.

 - от 18.30 - 20.00ч. - Консултиране и изследване за ХИВ с бързи тестове с Мобилния консултативен кабинет пред Младежкия дом в Стара Загора

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.