Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Анкетно проучване „Какъв е рискът за мен?”

Анкетното проучване е проведено в изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008 – 2015г. от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” на РЗИ – Стара Загора.
Резултати от проучването можете да видите тук

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.