Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

20 ноември 2014 г. – Международен ден без тютюнопушене

По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден, Министерство на здравеопазването призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

По повод 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене, Министерство на здравеопазването си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни и контролни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене.
Предвид тревожния факт, че 57 % от българските деца са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си (по данни на „Проучване на здравния риск при деца от предучилищна възраст, изложени на пасивно пушене” в България, от НЦОЗА, 2012 г.) темата за организиране на кампании на местно ниво е: „Мамо, татко не пушете, здравето ми запазете!”.
Това е темата на номинирания на първо място през 2014 г. проект на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”, реализиран от ученици от вторите класове на Основно училище „Христо Смирненски” град Хасково.
Във връзка с горепосочената тема, на областно ниво ще се проведат следните дейности:

Кампании за измерване на въглероден монооксид в издишан въздух с апарат piCO+ Smokerlyzer на ученици и преподаватели – изнесен Консултативен кабинет - Община Стара Загора:
17.11.2014 г. - І ОУ „Г.Бакалов” – 12.30 часа
18.11.2014 г. - СОУ „В.Левски” – 09.45 часа
19.11.2014 г. - Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – 13.00 часа
20.11.2014 г. - СОУ „Хр. Смирненски” - 12.30 часа
21.11.2014 г. - ПГЕ „Джон Атанасов” – 12.30 часа

Спорт вместо тютюнопушене
20.11.2014 г. - ПМГ „Гео Милев” - турнир по волейбол
20.11.2014 г. - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Хан  Аспарухово и ОУ „П. Берон” - с.Овощник - масов крос на ученици и преподаватели
20.11.2014 г. - СОУ „Христо Смирненски” – футболен мач
19.11.2014 г. – Професионална гимназия по хотелиерство и ресторантьорство – гр. Павел баня – спортно междучасие за всички
20.11.2014 г. - Професионална гимназия по лека промишленост гр.Казанлък – мини турнир по стрийтбол
20.11.2014 г. - І ОУ „Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово – спортен празник на училището под надслов „Да тичаме и танцуваме вместо да пушим”
20.11.2014 г. - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”с.Черна гора – масов крос и щафетни игри
29.10. - 05.11.2014 г. - Училища от община Николаево - Турнир по  футбол между  ОУ гр.Николаево и Професионална гимназия „Атанас Дамянов” гр.Николаево; Турнир  по футбол между ОУ гр.Николаево и ОУ с.Паничерево; Турнир по волейбол между ОУ-гр.Николаево и Професионална гимназия „Атанас Дамянов” гр.Николаево.

Радиопредавания в училищата
20.11.2014 г. - ПГОХ „Р.Княгиня” - „Защо не трябва да пушим”
20.11.2014 г. - ОУ „Н. Вапцаров” гр.Казанлък
20.11.2014 г. - СОУ „М.Горки” гр.Стара Загора
20.11.2014 г. - ІІ ОУ „П.Хилендарски” гр.Раднево – „Високо качество на живот без тютюнев дим”

Послания във фейсбук
20.11.2014 г. - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Чирпан
17.11. - 20.11.2014 г. - Професионална гимназия по електротехника „Г.С.Раковски” гр.Стара Загора
17.11. - 20.11.2014 г. - І ОУ „П.Хилендарски” гр.Гълъбово – „Предай нататък”
17.11. - 20.11.2014 г. - ПМГ „Н.Обрешков” гр.Казанлък – „Не е модерно да се пуши”
20.11.2014 г. - ОУ „Св.П.Хилендарски” с.Търничени

Ролеви игри
5.11.2014 г. - ОУ „Самара” гр.Стара Загора
17.11.2014 г. -  ОУ „Хр.Ботев” с.Хрищени – „Не на тютюнопушенето”
19.11.2014 г. - Професионална гимназия „Св.Ив.Рилски” гр.Раднево – „За и против тютюнопушене и рекламиране”
25.11.2014 г. - Професионална гимназия по хотелиерство и ресторантьорство – гр.Павел баня – „Спестени пари, вложени в кауза”

Анкети
18.11.2014 г. - ПМГ „Н. Обрешков” гр.Казанлък – „Портрет на пушача”
10 – 16.11.2014 г. - ОУ „П.Хилендарски” гр.Казанлък
17.11.2014 г. - Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан – „Пушите ли?”
20.11.2014 г. - ІІ ОУ „Хр. Ботев” гр.Гълъбово
16.11.2014 г. - ОУ „Поп Минчо” с.Коларово - „Вреди и ползи от тютюна”

Кампания „Бонбон вместо цигара, гривна срещу две”
20.11.2014 г. - СОУ „Яворов” гр.Чирпан – съвместна инициятива с доброволци от БМЧК

Изработване на макети
20.11.2014 г. - СОУ „Г.Милев” гр.Раднево

Срещи с различни гости
20.11.2014 г. - ОУ „Св.Кл.Охридски” гр.Крън – среща - дискусия с общопрактивущати лекари
18.11.2014 г. - Професионална гимназия „Ив. Хаджиенов” гр.Казанлък – среща с инспектор ДПС „Тютюнопушене, наркотици, алкохол и законодателство”


Текущо през целия месец ноември се предвижда провеждането на информационни и образователни инициативи в училищата на Област Стара Загора – видеопрожекции, викторини, часове на класа, посветени на проблема, изложби на рисунки, картички и флайери, изработени в часовете по изобразително изкуство и награждаване на най-добрите, разговори с медицинските лица и други специалисти, дебати, родителски срещи, посветени на проблема, оформяне на табла и кътове, беседи и лекции, изработване и представяне на презентации от ученици за ученици.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.