Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Основни стъпки и поведение при идентифицирането на пациенти, подлежащи на проучване за Ебола вирусна инфекция

Вероятността за внасяне на Ебола вирусната инфекция в България е много малка, но рискът лице, заразено в Африка, да пристигне със самолет или кораб, не може да бъде напълно изключен.  Виж пълния текст...

  Как да изпратим безопасно човешки кръвни проби от съмнителни случаи на Ебола в рамките на една страна
  Стъпки за обличане на лично предпазно облекло
  Стъпки за отстраняване на предпазното облекло

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.