Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари!

Уважаеми колеги,
Информация за имунизациите срещу човешки папиломен вирус, провеждани по Националната програма за първична профилактика на РМШ, можете да видите тук

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.