Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Съобщение

Уведомяваме Ви, че в РЗИ Стара Загора е получена Програмата за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2015 г. на „МБАЛ Токуда Болница София” АД. Желаещите да се включат в обученията могат да получат подробна информация в РЗИ Стара Загора – стая 221

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.