Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Втори етап на Националната АНТИСПИН кампания

Денят на влюбените, 14 февруари, бележи Втория етап от Националната АНТИСПИН кампания на Министерство на здравеопазването

Посланието на кампанията на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е „Да запазим посоката, да продължим пътя!”.
Акцентът на инициативите е здравно-сексуалното образование - съчетаване разпространяването на любовни послания с популяризиране на отговорно сексуално поведение.
В тази връзка Регионална здравна инспекция – Стара Загора участва в планирането, координирането и провеждането на следните мероприятия, които ще бъдат реализирани съвместно с община Стара Загора, община Раднево, СНЦ „Свят без граници”, клуб „Зараза”- сдружение „Самаряни”, БМЧК, МОС – Стара Загора, МКО, клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора, медицински специалисти и педагогически съветници в учебни заведения на територията на област Стара Загора, Асоциация на студентите по медицина в България – клон Стара Загора:

 - Стартиране на анкетно проучване на РЗИ – Стара Загора "Какъв е рискът за мен?" с обхващане на учениците от 15 до 19-годишна възраст в община Раднево

 - Масова проява "Любов-безопасен секс" с позициониране на голямо сърце и червена пандела, раздаване на валентинки, презервативи, балони: гр.Раднево, площад "Коста Рашев", 14 февруари

 - Викторина сред ромската общност с участието на здравния медиатор: гр.Раднево, 14 февруари

 - Вечер на "Любовта и виното" с изпълнения на млади таланти от школа «Поп музика» и клуб "Приятели на словото". Награждаване на номинираните участници в конкурса на община Раднево за изработка на колаж "Какво е за мен любовта?": гр.Раднево, ОбЦК «Н.Воденичаров» , 14 февруари

 - Изработване на  „Книга на любовта”: секция на клуб „Млад здравен експерт”: с.Коларово, общ.Раднево

 - Състезание – танцов формат „Войната между половете” с награждаване на победителите: секция на клуб „Млад здравен експерт, с.Коларово, общ.Раднево, 13 февруари

 - Дискусия „Профил на идеалната бъдеща половинка”: ОУ „Поп Минчо”, с.Коларово, общ.Раднево, 16 февруари

 - „Седмица на приятелството”, посветена на доброто отношение и отговорното поведение, обявява ОУ „Мати Болгария”, гр.Казанлък, 09-14 февруари

 - Викторина с участието на над 300 ученици: Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора, 10 февруари

 - „Жива панделка” с балони, гр.Чирпан, ОУ „Васил Левски”, 13 февруари

 - „Живо сърце”, оформено чрез подреждане на всички ученици от училището: с.Александрово, общ.Павел баня, парк пред кметството, 13 февруари

 - Посещение на КАБКИС 10 и запознаване на учениците от 10-тите  и 11-тите класове на СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора с услугите, предоставяни от кабинета, 13 февруари

 - Инициатива "Сладък базар", Природоматематическа гимназия "Гео Милев", гр.Стара Загора, 16 февруари

През периода 05 – 25 февруари 2015г. ще бъдат реализирани:

 - Обучения на членовете на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора за повишаване на компетентностите им за участие в образователни процеси, подготовка за разпространяване на  любовни послания с популяризиране на отговорно сексуално поведение

 - Обучителен курс за доброволци от БМЧК – гр.Раднево

 - Методични срещи с директори на училища, медицински специалисти, преподаватели,  педагогически съветници с акцент върху здравно-сексуалното образование

 - Дискусии със стажант – лекари от Медицински факултет на Тракийски университет

 - В учебни заведения на област Стара Загора – викторини, радиопредавания, оформяне на кътове, изготвяне на постери, изнасяне на беседи, интерактивни игри, прожекции на филми, дискусии, изготвяне на презентации от ученици, изготвяне и разпространение на картички и валентинки с послания към ученици и преподаватели,  подреждане на изложби с най-атрактивни и забавни валентинки, конкурси за презентации, рисунки и валентинки,  „Купидонова поща” за влюбените, пускане на летящи фенери с послания, уреждане на кътове с любовна лирика и рецитали, прослушване на песни на АНТИСПИН-тематика в часа на класа, „ходещи валентинки”, изработване на гирлянди от сърца,  разпространение на здравно-образователни материали и много други.

Предоставяне на възможност за доброволно изследване и консултиране чрез изнесен КАБКИС 10
 13.02.2015г. - гр.Казанлък
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”: 10.00 - 12.00 ч.
 13.02.2015г.- гр.Раднево
Професионална гимназия „Св. Иван Рилски”: 10.00 – 11.00 ч.
СОУ „Гео Милев”: 11.00 - 12.00 ч.
 13.02.2015г. - гр.Стара Загора
парк „Пети октомври”: 11.00. - 13.00 ч.
 14.02.2015г. - гр.Стара Загора
парк „Пети октомври”: 15.00. 17.00 ч.

България е страна с ниско разпространение на ХИВ – два пъти по-малко от средното за Европейския съюз. Заслугата нивата да се задържат ниски е на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която работи от 2004г. Част от Програмата са Кабинетите за анонимно и безплатно изследване и консултиране за СПИН (КАБКИС), АНТИСПИН кампаниите, акции на мобилни екипи в страната.
За да продължи успешно превантивната работа, свързана с ХИВ и сексуално предавани инфекции, е необходимо всички партньори и заинтересовани страни да предприемат възможните действия за гарантиране на устойчивост на национално и местно равнище. ДА ЗАПАЗИМ ПОСОКАТА И ДА ПРОДЪЛЖИМ ПЪТЯ

Виж текста на програма "Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН"

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.