Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Прессъобщение

Регионална здравна инспекция Стара Загора отменя грипната епидемия в Старозагорска област

Въз основа на наблюдавания спад на заболяемостта от остри респираторни заболявания и Грип през последните дни, информираме всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, както и населението, че се отменят всички предприети противоепидемични мерки в условия на грипна епидемия в Старозагорска област, считано от 16.02.2015 година.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.