Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Международен ден на земята 2015

Zemia 2015 2България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.