Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация

Бълхите са сравнително дребни кръвосмучещи насекоми. Живеят по цялото земно кълбо. Паразитират по домашни и диви бозайници, птици и човека.
Епидемиологичното значение на бълхите се изразява в това, че могат да пренасят причинители на около 25 вида заразни заболявания като чума, туларемия, антракс и др.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.