Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение през 2016 г. на "МБАЛ Токуда Болница София" АД.

В програмата са включени специализирани теми за лекари, специалисти по здравни грижи и фармацевти. Подробна информация можете да получите в РЗИ Стара Загора, д-р Георгиева – стая 221. Заявките за участие по образец следва да се изпращат в "МБАЛ Токуда Болница София" АД най-късно 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.