Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

До всички медии

Във връзка с регистрираните високи стойности на остри респираторни заболявания в гр.Стара Загора през седмицата 18.01.- 24.01.2016 г. ( 306,40%000) и продължаващата тенденция за задържане на заболяемостта от ОРЗ през последните дни и Заповед на директора на РЗИ Стара Загора  № РД- 01-27 / 28.01.2016г, считано от 29.01.2016г. РЗИ Стара Загора въвежда следните противоепидемични мерки

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.