Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

До всички медии

Във връзка с регистрираната висока заболеваемост от ОРЗ и Грип в област Стара Загора, най-вече във възрастовата група от 15 – 29 години и постъпващата информация от почти всички учебни заведения за отсъстващи деца по повод заболяване от ОРЗ над 25% и с цел ограничаване разпространението на грипната инфекция сред учениците, РЗИ Стара Загора предложи на инспектората по образование преустановяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода от 09.02. до 12.02.2016 год.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.