Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

РЗИ и Сдружението на хотелиери и ресторантьори с единни действия

По инициатива на ръководството на РЗИ Стара Загора беше организирана среща с УС на СХР.

Д-р Нанева изрази притеснение от факта, че 3 години след въвеждане на забраната за тютюнопушене все още има заведения, които я нарушават. Към това тя добави и неподходящо, граничещо с агресия поведение, от страна на работещи в заведенията по време на проверки. От Сдружението приеха с изненада последния факт, но не отрекоха, че нарушения има.  Обща беше констатацията, че има градове, в които напълно не се спазва закона и това предпоставя  извънзаконовите действия при други от бранша.  Обща беше позицията, че институциите трябва да бъдат единни в прилагането на закона и паричните санкции по-сериозни. Колкото и тежки да са последствията за бизнеса, приемаме забраната като стъпка във вярната посока. Ние сме социално отговорен бизнес и превенцията е дълъг, труден, но необходим път, за да възпитаме у децата друг тип поведение, отбеляза Иван Михалев, председател на Сдружението. Той пое ангажимент да информира членовете  на Сдружението за срещата и УС да излезе с нарочен призив за непримиримост при нарушаване на законоустановените норми.
От 2012 година РЗИ и СХР работят по обща програма "Детство без тютюнев дим". Програмата е 10 годишна и обхваща възрастови групи от 6 до 18 години. Резултатите от нея се обсъждат и отчитат периодично.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.