Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

Регионална здравна инспекция Стара Загора уведомява общопрактикуващите лекари, че разполага със следното употребявано медицинско оборудване:

1. Електрокардиограф – 2 бр.
2. Микроскоп – 1 бр.
3. Таблица за проверка остротата на зрението – 1 бр.
4. Таблица за проверка на цветоусещането – 1 бр.
5. Челен рефлектор - 1 бр.
6. Ларенгеално огледало – 2 бр.
7. Камера на Буркер – 1 бр.
8. Медицински камертон – 2 бр.
9. Медицински камертон – 2 бр.
10. Усторазтворител – 2 бр.
11. Лампа медицинска – 1 бр.
12. Маса превързочни материали – 2 бр.
13. Медицински параван – 2 бр.
14. Инфузионна стойка – 2 бр.
15. Гинекологичен стол – 2 бр.
16. Апарат за измерване на кръвно налягане с 4 маншета – 1 бр.

Желаещите да получат оборудването следва да подадат заявление в свободен текст до директора на РЗИ Стара Загора.
Условието за сключване на договор за безвъзмездно ползване е наличието на договор с НЗОК.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.