Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Национално проучване

През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на относителния дял на деца със свръхтегло и затлъстяване в страните от Европейския регион на СЗО. В тази връзка ще се извърши национално проучване за оценка разпространението на затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.