Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обява

РЗИ – Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.