Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

РЗИ - Стара Загора събира оферти за Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника, мониторинг и сервиз на пожароизвестителна инсталация - административна сграда и гаражи на РЗИ - Стара Загора.

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за „Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника, мониторинг и сервиз на пожароизвестителна инсталация - административна сграда и гаражи на РЗИ - Стара Загора"
Офертите следва да бъдат подадени/получени в срок до 16:00 ч. на 20.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

РЗИ - Стара Загора събира оферти за Сключване на застраховки „Гражданска отговорност”

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилите на РЗИ-Стара Загора"
Офертите следва да бъдат подадени/изпратени в срок до 16:30 ч. на 11.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), стая 115.

Виж пълния текст ...

7 ноември - Европейски ден на радон 2019 г.

На 7 ноември Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва „Европейски ден на радон“. Това е и рождения ден на Мария Кюри.

Виж пълния текст...

Промени в медицинската експертиза

В ДВ бр. 84 от 25.10.2019 г. е обнародвано Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

Пълният текст на Правилника с направените изменения и допълнения може да намерите тук

Обява

Регионална здравна инспекция - Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 Виж пълния текст....

Седмица на отворени врати

За пореден път от 16 до 20 септември ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната.

По време на „Седмица на отворени врати” на всеки желаещ се предлага скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултация. На лицата, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания.

При откриване на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение.

Прегледите ще се извършват в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” в периода 16-20 септември 2019 г. от 08.00 до 13.00 часа в кабинет № 6.

Телефон за връзка: 042648180

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.