Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

За колеги, специализиращи по Наредба №1

Със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 19-5 /28.09.2015г. е определен броя на местата за специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл.40, ал.1 и/или чл.41, ал1 от Наредба №1/2015г. за 2016г.

Виж пълния текст...

Прессъобщение


Работна среща по проблемите на спешната помощ при работа с ромските общности
 
R 07 10.2015РЗИ-Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници” организира среща с работещите във филиалите за спешна медицинска помощ, спешните приемни отделения към лечебните заведения за болнична помощ медицински специалисти и здравните медиатори към общините на територията на областта с цел да се обсъдят проблемите на оказващите спешна помощ медицински специалисти  при работа с ромските общности.

Виж пълния текст...

Национална кампания „Да пазим децата на пътя” 07 – 13 септември

Всяка година над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия, от които над 25 загиват. Голяма част от пострадалите деца остават с трайни увреждания за цял живот. За пътнотранспортните произшествия с деца основна вина носим ние възрастните.

Виж пълния текст...

Важно съобщение

МЗ обявява процедура за подбор по документи за избор на ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД, с.Радунци.

Виж пълния текст...

Прессъобщение

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ХЕПАТИТНАТА ИНФЕКЦИЯ В ГР.КАЗАНЛЪК

Виж пълния текст...

Актуална информация

Бълхите са сравнително дребни кръвосмучещи насекоми. Живеят по цялото земно кълбо. Паразитират по домашни и диви бозайници, птици и човека.
Епидемиологичното значение на бълхите се изразява в това, че могат да пренасят причинители на около 25 вида заразни заболявания като чума, туларемия, антракс и др.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.