Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуални новини

Избери здравето - РЗИ - Стара Загора и 9 ОУ „В. Ханчев“ в съвместна кампания

В последният петък на месец септември се отбелязва Европейския ден на спорта.
Основната цел на кампанията, посветена на него е да се насърчи физическата активност сред учениците.

Виж пълния текст...

„Седмица на отворените врати“ за туберкулоза през месец септември в област Стара Загора

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване разпространението на инфекцията.

Виж пълния текст...

Засилен контрол на качеството на водата за питейно-битови цели в гр.Стара Загора

РЗИ - Стара Загора проверява чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода по показателите за качество, определени в Приложение № 1 на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и честота, определена съгласно разработен план за контролен мониторинг.

Виж пълния текст...

Резултати от проведената лятна АНТИСПИН кампания в област Стара Загора

В периода 10.08.2023 г. – 31.08.2023г. по повод лятната АНТИСПИН кампания, 124 лица (37% мъже и 63% жени) от област Стара Загора се възползваха от възможността за изследване за носителство на ХИВ.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.