Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Заповед на директора на РЗИ – Стара Загора за удължаване на временните противоепидемични мерки до 31.01.2023 г. включително

Заповед № РД-01-15/23.01.2023 г.

Ha основание чл.63а, ал.2 от Закона за здравето във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед продължаващата тенденция за поддържане на епидемични стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора със стойности 312.20 на 10 000 души население, след съгласуване на временните противоепидемични мерки с Главния държавен здравен инспектор на РБългария и решение от 23.01.2023 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за удължаване на грипна епидемия

Виж пълния текст...

Продължават въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора

Към 23.01.2023 г. заболяемостта от грип и ОРЗ в област Стара Загора поддържа епидемични стойности 312,20 на 10 000 души население, при 317,01 на 10 000 души население за предходната седмица.
За периода 16.01.2023 – 22.01.2023 г., отново най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група от 0 до 4 години (1333,3 0/000), следвана от заболяемостта в групата от 5 до 14 години (865,74 0/000)/.

Виж пълния текст...

Възможност за имунизация с ваксина VidPrevtyn Beta

Информираме Ви, че на 12.01.2023 г. в страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител - Sanofi Pasteur.

Виж пълния текст...

Заповед на директора на РЗИ – Стара Загора за въвеждане на временни противоепидемични мерки до 23.01.2023 г. включително

 

Заповед № РД-01-12/16.01.2023 г.

Ha основание чл.63а, ал.2 от Закона за здравето във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед рязкото увеличаване заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора, достигнала епидемични стойности 317.01 на 10 000 души население, след съгласуване на временните противоепидемични мерки с Главния държавен здравен инспектор на Р. България и решение от 13.01.2023 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 17.01.2023 г. до 24:00 ч. на 23.01.2023 г. включително, както следва:

Виж пълния текст...

РЗИ - Стара Загора обявява ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ в Старозагорска област

През последната седмица 09.01.2023 г. – 15.01.2023 г. се наблюдава интензивен епидемичен процес от Остри респираторни заболявания със заболяемост 317,01 на 10 000 души население.
Grip 16012023Висока заболяемост се регистрира сред възрастови групи от 0-4 и от 5-14 години.
Въз основа на тези данни със Заповед на Директора на РЗИ - Стара Загора от 17.01.2023г. се обявява грипна епидемия за област Стара Загора.

С оглед прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и Грип сред учениците, РЗИ - Стара Загора предложи на РУО – Стара Загора преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора за периода 18.01.2023 г. – 23.01.2023 г. включително.

Виж пълния текст...

Употреба на изделия за вдишване в закрити обществени места

РЗИ – Стара Загора насочва внимание отново относно забраната за употреба на тютюневи изделия в закрити обществени места.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.