Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Прессъобщение

Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниската физическа активност причиняват сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания и хронични белодробни болести.

Виж пълния текст...

Повишават се острите респираторни заболявания, регистрирани са 6 случая на грип

От 26 ноември до 2 декември в РЗИ – Стара Загора са регистрирани 292 случая на остри респираторни заболявания, със заболяемост 214.22 на 10 000 население, при 235 случая през предходната седмица, със заболяемост 176.07 на 10 000 население. Наблюдава се покачване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания, което е характерно за сезона, но регистрираните стойности не са епидемични.

Виж пълния текст...

Започва извършването на безплатни профилактични прегледи за онкологични заболявания

От 26.11.2018 г. РЗИ – Стара Загора стартира извършването на безплатни скринингови прегледи по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г.

В периода до 7.12.2018 г., в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Стара Загора, ще се провеждат профилактични прегледи за три вида онкологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво – по 650 броя изследвания.

Специалистите от лечебните заведения ще извършват подбор на пациентите по определени критерии. В скрининга за рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво ще се включват лица с фамилна обремененост, поради повишен риск от горепосочените онкологични заболявания. В скрининга за рак на маточната шийка ще се включват лица във възрастова група от 40 до 50 г. и /или тези, които са преминали профилактичен преглед за рак на гърдата и рак на дебелото черво. При необходимост могат да бъдат включвани и други лица. В прегледите могат да се включат както здравноосигурени, така и здравнонеосигурени лица.

Виж пълния текст...

Съобщение

ГРАФИК ПО ОБЩИНИНА БЕЗПЛАТНИТЕ СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – за рак на маточната шийка, за рак на млечната жлеза и за рак на дебелото черво.

Виж пълния текст...

Световен ден без тютюнопушене

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене..За 2018 година темата на Световния ден без тютюнопушене, определена от Световната здравна организация е «Тютюн и сърдечни заболявяния».

Виж пълния текст...

До Ръководителите на всички Заведения за болнична и извънболнична помощ, ЦСМП И ФСМП

През 70-80-те години на 20-ти век маларията е ликвидирана в почти всички страни на Европейския регион. Епидемиологичен и клиничен риск създава нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни. 

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.