Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Информация за СДО

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2018 г. на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” – сърдечно-съдов център – София.

Виж пълния текст...

Анализ на заболеваемостта от туберкулоза в област Стара Загора

През 2017 г. регистрираните случаи на туберкулоза в област Стара Загора са общо 56, от които 33 са на белодробна туберкулоза (27 са случаи на белодробна туберкулоза с бацилоотделяне и това е или 81,8%). Общата заболеваемост е 10,26 на 100 000 души за 2017 г., при 11,43 на 100 000 души през 2016 г.

Виж пълния текст...

24 март 2018 г. – Световен ден за борба с туберкулозата

Tuberkuloza

Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще премине под надслов
„Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“.

Виж пълния текст...

22 март 2018 г. – Световен ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ.

Виж пълния текст...

АНТИ-СПИН-КАМПАНИЯ – 14 февруари 2018 г.

По повод 14 февруари 2018 г. РЗИ - Стара Загора участва в планирането, координирането и провеждането на следните мероприятия, които ще бъдат реализирани съвместно с общините в Старозагорска област; Център за подкрепа на личностно развитие – Стара Загора, МОС – Стара Загора, СНЦ „Свят без граници” – Стара Загора, клуб „Зараза” - сдружение „Самаряни” – Стара Загора, Превантивно – информационен център по зависимости – Стара Загора, клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве – център Стара Загора, Асоциация на студентите по медицина – клон Стара Загора, студенти от Тракийски университет – Стара Загора, МКБППН и МОС – Казанлък, педагогически съветници и медицински специалисти в учебни заведения на територията на област Стара Загора, здравни медиатори, Областен информационен център – Стара Загора, БЧК:

Виж пълния текст...

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение за 2018 г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД гр.София.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.