Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Филтър
 • „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“

  Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания. Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 - информация за област Стара Загора.
  В началото на месец април беше сключен първия договор за регистриране на ЛЗ към Националния скринингов регистър по проекта „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ .  Медицински център-I гр. Раднево е първото в страната лечебно заведение успешно приключило първия етап от проекта преди стартирането на дейността по скрининговите прегледи.

 • На вниманието на всички ОПЛ, МЦ, ДКЦ, ЦСМП И МБАЛ!

  Уважаеми колеги,      
  Информираме Ви, че  разпространението на местна малария в съседна Турция все още продължава да е сериозен проблем. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни.

 • 31 май – Световен ден без тютюнопушене

  31 май – Световен ден без тютюнопушене, който по идея на СЗО се отбелязва в целия свят от 1998 г.
  СЗО и Европейският съюз следват всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето. България се присъедини активно към тази политика с въвеждането на пълна забрана за пушене на закрити и някои открити обществени места от 1 юни 2012 г.

 • На вниманието на ОПЛ и АГ-отделения

  Електронния формуляр "Заявка за необходимите дози ваксини" можете да изтеглете тук
  Указания за попълване на електронния формуляр "Заявка за необходимите дози ваксини" можете да изтеглете тук

 • Информационни и комуникационни технологии за човешко здраве и качество на живот

  Д-р Нанева, директор на РЗИ – Стара Загора и нейният екип  взе участие в workshop на тема: „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за човешко здраве и качество на живот“ (ICT-HuHeQuL), организиран от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН на 15 и 17 май.

 • Намалява броят на новоинфектираните случаи на млади хора с ХИВ

  През първите три месеца на 2013г. 89 292 души са изследвани за ХИВ, новооткритите серопозитивни са 78 лица
  Намалява броят на новоинфектираните с ХИВ млади хора в България. Позитивната тенденция се наблюдава и сред инжекционно употребяващите наркотици българи.

 • 17 май – Световен ден за борба с хипертонията

  Световният ден на хипертонията (СДХ) е иницииран от Световната лига по хипертония с цел да се повиши информираността на обществото за заболяването и за ролята на превенцията, своевременното откриване и лечение на високото кръвно налягане. Затова през тази година мотото на Световния ден е : „Нормално кръвно налягане - нормален сърдечен ритъм” като се поставя акцент върху предсърдното мъждене като най-често и най-рисково ритъмно нарушение в резултат на артериална хипертония.

 • 10 май - Световен ден за движение

  10-ти май е обявен за Световен ден на физическата активност под мотото "Движението - това е здраве".
  Датата се отбелязва от 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея.

 • Инфекции, предавани с кърлежи

  През последната седмица на територията на област Стара Загора бяха извършени дезакаризационни дейности. Във връзка с това инспектори от РЗИ Стара Загора извършиха проверки за качеството на проведената дезакаризация от ДДД фирмите.

 • Обявление

  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Стара Загора, със седалище и адрес: гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа № 10, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-01 - 122/24.04.2013г. на Директора на РЗИ

  О Б Я В Я В А

  1. Конкурс за назначаване на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ - Стара Загора

 • За шеста поредна година България се включи в отбелязването на Европейската имунизационна седмица

  Родители, осъществете правото на вашите деца!
  Имунопрофилактиката е едно от най-големите достижения на медицината. Чрез ваксините се използва собствената имунна система за предпазване от тежки заразни заболявания. А какво по естествено от това?

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.