Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Филтър
 • 14 ноември е Световен ден на диабета

  Здравословно хранене и диабет

  Световният  ден на диабета се отбелязва ежегодно на 14 ноември. Международната диабетна федерация и Световната здравна организация го създават през далечната 1991г. в отговор на нарастващата загриженост от заплахата за здравето, свързана с болестта.

 • Съобщение за СДО

  Уведомяваме Ви, че отдел “СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар” бр.231 /01.10.2014 г..

 • Обява

  Министерство на здравеопазването обявява седмото издание на националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

 • Важно съобщение

  Уведомяваме Ви, че съгласно §6 от Преходните разпоредби на наредба №15/02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, лекарите, които са зачислени на специализация по реда  на Наредба №47/14.12.1995г. и Наредба №31/28.06.2001г. могат да довършат обучението си

 • Важно!

  РЗИ – Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 • Информация за населението 16.09.2014г.

  Последните резултати от физико-химичния и микробиологичния анализ на питейната вода от водоснабдителната мрежа на всички 31 населени места в област Стара Загора, наблюдавани от РЗИ - Стара Загора след наводнението на 6 септември, показват съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 • Информация за населението

  Водата от водоснабдителната мрежа в селата Остра могила, Еленино, Християново, Сулица и Горно Ботево не съответства на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  Водата да не се използва за питейно-битови цели от населението!

 • Покана

  Регионална здравна инспекция Стара Загора кани лечебни заведения, които проявяват интрес да участват в процедура за избор на изпълнител, който да извърши не по-малко от 500 ехографски изследвания и не по-малко от 500 клинични изследвания на здравнонеосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места в област Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.