Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Филтър
 • 20 ноември 2014 г. – Международен ден без тютюнопушене

  По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден, Министерство на здравеопазването призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

 • 14 ноември е Световен ден на диабета

  Здравословно хранене и диабет

  Световният  ден на диабета се отбелязва ежегодно на 14 ноември. Международната диабетна федерация и Световната здравна организация го създават през далечната 1991г. в отговор на нарастващата загриженост от заплахата за здравето, свързана с болестта.

 • Съобщение за СДО

  Уведомяваме Ви, че отдел “СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар” бр.231 /01.10.2014 г..

 • Обява

  Министерство на здравеопазването обявява седмото издание на националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

 • Важно съобщение

  Уведомяваме Ви, че съгласно §6 от Преходните разпоредби на наредба №15/02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, лекарите, които са зачислени на специализация по реда  на Наредба №47/14.12.1995г. и Наредба №31/28.06.2001г. могат да довършат обучението си

 • Важно!

  РЗИ – Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 • Информация за населението 16.09.2014г.

  Последните резултати от физико-химичния и микробиологичния анализ на питейната вода от водоснабдителната мрежа на всички 31 населени места в област Стара Загора, наблюдавани от РЗИ - Стара Загора след наводнението на 6 септември, показват съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 • Информация за населението

  Водата от водоснабдителната мрежа в селата Остра могила, Еленино, Християново, Сулица и Горно Ботево не съответства на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  Водата да не се използва за питейно-битови цели от населението!

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.