Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Филтър
 • Прессъобщение

  Резултати от съвместните проверки с ОДБХ-Стара Загора  за здравословното хранене на децата и учениците.

 • Прессъобщение

  На вниманието на ЛЗБП и ЛЗИБП
  Уважаеми колеги,
  Информираме Ви, че въз основа на наблюдавания спад на заболяемостта от остри респираторни заболявания и Грип през последната седмица – 10.02. – 16.02.2014 г. до ниво 211,01 0/000, РЗИ Стара Загора отменя, считано от 18.02.2014., всички разпоредени противоепидемични мерки в условия на грипна епидемия в Старозагорска област.

 • Обява

  РЗИ СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

  1.Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

 • Анкетно проучване „Какъв е рискът за мен?”

  Анкетното проучване е проведено в изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008 – 2015г. от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” на РЗИ – Стара Загора.
  Резултати от проучването можете да видите тук

 • Проектът „СПРИ и се прегледай“ е удължен до 21 октомври 2014 година

  РЗИ Стара Загора информира населението на Старозагорска област, че с допълнително споразумение от 19 декември 2013 г. е определена нова финална дата за „СПРИ и се прегледай“ – 21 октомври 2014г.
  Като изпълнители на скринингови прегледи, сключили договор с Министерството на здравеопазването, в Старозагорска област са регистрирани 11 лечебни заведения. Списъкът можете да видите тук

    Виж пълния текст...

 • Прессъобщение

  РЗИ ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ, СЧИТАНО ОТ 27.01.2014г.

  През първите четири дни на  седмицата  20.01-26.01.2014г., бе наблюдаван интензивен епидемичен процес от Остри респираторни заболявания и Грип.

 • Важно!

  С настъпването на зимните месеци /декември - март/ зачестяват случаите на заболели от трихинелоза.

 • Диагностика и мерки при трихинелоза

  НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

  Уважаеми колеги,

  Напомняме Ви, че ежегодно се регистрират както спорадични случаи, така и епидемични взривове от трихинелоза при хората.

 • Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.12.2013г. – 02.01.2014г.

  В навечерието и по време на празничните дни за Рождество Христово и настъпващата 2014 година екипи от инспектори от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Областна дирекция на МВР - Стара Загора извършиха проверки в обекти за обществено хранене и развлечения на територията на Старозагорска област.

 • СБАЛО - София - курсове

  В РЗИ Стара Загора е получена Програма на тематичните курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висши медицински и немедицински кадри и специалисти по здравни грижи на “Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД София.

 • Утвърдени бройки за специализация

  Със Заповед № РД-21-6/17.12.2013г. на Министъра на здравеопазването са утвърдени вида и броя на местата за специализация през 2014 г. Подробна информация можете да изтеглите тук

 • Започна отчетна кампания 2013

  В Н И М А Н И Е !

  На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 10/ 14.07.2000г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004г./

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.