Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 23.05.2024г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 10.06.2024г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен инспектор"
Дата на публикуване: 12.06.2024г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 23.05.2024г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 10.06.2024г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Младши експерт"
Дата на публикуване: 12.06.2024г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ”, дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 27.03.2024г.

Прекратяване на конкурсната процедура
Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността "Директор на дирекция"
Дата на публикуване: 09.04.2024г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 19.02.2024г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 07.03.2024г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Младши експерт"
Дата на публикуване: 07.03.2024г.

Класиране
Дата на публикуване: 22.03.2024г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 21.12.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 10.01.2024г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен инспектор"
Дата на публикуване: 12.01.2024г.

Класиране
Дата на публикуване: 25.01.2024г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.