Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Контрол на медицинските дейности и здравна информация", дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 15.10.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 08.10.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 25.10.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 05.10.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 22.10.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, отдел „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 03.08.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 20.08.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен счетоводител
Дата на публикуване: 31.08.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 03.09.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.