Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ИНСПЕКТОР, Отдел „Организация и контрол на медицинската експертиза и здравна информация”, Дирекция „Медицински дейности”

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.