Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Финансово стопански дейности”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.