Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести"  - 2 свободни места, в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Списък на допуснати кандидати

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.