Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Финансово-стопански дейности”, дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Стара Загора.

 Обява

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.