Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”, отдел „Административно-правен”, дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Списък на допуснати кандидати

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.