Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”, отдел „Санитарна микробиология”, дирекция "Лабораторни изследвания" в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Списък на допуснати кандидати

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.