Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, отдел „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 03.08.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 20.08.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен счетоводител"
Дата на публикуване: 31.08.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 03.09.2021г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.