Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, отдел „Здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 09.11.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 26.11.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен инспектор"
Дата на публикуване: 03.12.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 09.12.2021г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.