Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 16.11.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 03.12.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Младши експерт"
Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 16.12.2021г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.